ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

                                         รับสมัครงาน 

-พนักงานขับรถบรรรทุก 6-10 ล้อ 2 ตำแหน่ง

-พนักงานขับรถกระบะ 2 ตำแหน่ง

-ช่างกระจกและอลูมิเนียม ฝีมือดี 1 ตำแหน่ง

-พนักงานขายอะไหล่่รถยนต์ สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ 1 ตำแหน่ง

-พนักงานหยิบอะไหล่รถยนต์ เคยอยู่ร้านอะไหล่รถยนต์มาก่อน 1 ตำแหน่ง

-พนักงานขายของหน้าร้านวัสดุก่อสร้าง สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ 2 ตำแหน่ง